Ξεκίνησε η διαδικασία αποζημίωσης πληγεισών επιχειρήσεων από την κακοκαιρία «Ζορμπάς».

0
1

 

Σε συνέχεια της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, εκδόθηκε το  έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με το οποίο ορίζεται ο χρόνος έναρξης και η διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α., η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου, ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, η οποία έχει καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.