Δωρεάν self-tests για τους εργοδότες και για τους αυτοαπασχολούμενους, όπως θεσπίστηκε  για τους εργαζομένους ζήτησε το Επιμελητήριο Εύβοιας από την Πολιτεία.

0
1

    Πρόκειται για μία απόφαση καίριας σημασίας, δεδομένου ότι θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, ως απόλυτη προτεραιότητα, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Κατ΄ επέκταση μια απόφαση που θα υποστηρίξει την επιστροφή στην κανονικότητα και στην ομαλή επαναλειτουργία της αγοράς, παράλληλα δε, θα αποτρέψει τη δημιουργία συνθηκών που θα επιβάλλουν την εφαρμογή επιπλέον lockdown.